Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na žiadosť o informácie týkajúcu sa referenčnej úrokovej sadzby uplatňovanej v hypotekárnych úveroch