Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Odmowa przez Komisję Europejską przyznania dostępu do dokumentów związanych z obliczeniami dokonanymi w celu oszacowania wykorzystania zwierząt do projektu oceny skutków towarzyszących projektowi rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 1907/2006