Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess għad-dokumenti li huma relatati mal-kalkoli mwettqa biex tingħata stima dwar l-użu tal-annimali għall-abbozz tal-valutazzjoni tal-impatt li jakkumpanja l-abbozz tar-Regolament li jemenda r-Regolament 1907/2006