Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Eiropas Komisijas lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības BlackRock Investment Management, lai veiktu pētījumu par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) mērķu integrēšanu ES banku nozares noteikumos

Eiropas Komisijas lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības BlackRock Investment Management, lai veiktu pētījumu par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) mērķu integrēšanu ES banku nozares noteikumos.