Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Europos Komisijos atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su skaičiavimais, atliktais siekiant nustatyti gyvūnų naudojimą poveikio vertinimo projektui, atliekamam rengiant Reglamento projektą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 1907/2006