Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Az 1907/2006 rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet kísérő hatásvizsgálat-tervezethez szükséges, az állati felhasználás mértékének becslésére vonatkozó számításokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés Európai Bizottság általi megtagadása