Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Euroopan komission kieltäytyminen antamasta tutustuttavaksi asiakirjoja, jotka koskevat eläimien käytön arvioimiseksi tehtyjä laskelmia vaikutusarvioinnin luonnokseen, joka liittyy asetuksen 1907/2006 muuttamista koskevaan asetusluonnokseen