Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Euroopa Komisjoni keeldumine anda juurdepääs dokumentidele, mis käsitlevad arvutusi, mis tehti, et hinnata loomade kasutamist mõjuhinnangu kavandi jaoks, mis lisatakse määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006