Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Odepření přístupu ze strany Evropské komise k dokumentům týkajícím se výpočtů provedených s cílem odhadnout rozsah využívání zvířat v rámci vypracování návrhu posouzení dopadů, který je připojen k návrhu nařízení o změně nařízení č. 1907/2006