Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Tím ombudsmana

Ombudsman má k dispozícii tím kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viaceré jazyky, ktorí zabezpečujú, aby sa úrad mohol riadne zaoberať sťažnosťami vo všetkých 24 úradných jazykoch, ako aj zvyšovať informovanosť o možnostiach pomoci pre ľudí a organizácie. Vyhľadajte si zamestnancov úradu podľa oblastí alebo si pozrite organizačnú schému (organigram) nášho úradu.

Európsky ombudsman

Kabinet Európskeho ombudsmana

Tím kabinetu sa osobne zodpovedá ombudsmanke a pracuje podľa jej priamych pokynov. Radí a pomáha ombudsmanke pri napĺňaní jej vízie, stratégie a cieľov.
Všetci členovia kabinetu môžu podľa priania sprevádzať ombudsmanku na služobných cestách a podľa poverenia môžu pomáhať s prípravou jej prejavov, prezentácií alebo správ.
 • AidanO'Sullivan
  Vedúca Kabinetu
  Celková zodpovednosť za stratégie ombudsmana, medziinštitucionálne vzťahy, a to aj vzťahy s Európskym parlamentom, a riadenie chodu kancelárie. Spolupracuje s generálnym sekretariátom pri vykonávaní tejto stratégie. Poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa komunikačných a informačných činností.
 • SilviaBartolucci
  asistentka pre politiku
  Zodpovedný za každodenné vzťahy s Európskym parlamentom vrátane Výboru pre petície. Pomáha pri implementácii stratégie európskeho ombudsmana vrátane prípravy brífingov európskeho ombudsmana.
 • FrederikHafen
  Politický poradca
  Radí ombudsmanovi v otázkach rozvoja politiky, vonkajšej stratégie a vzťahov s Európskym parlamentom. Zodpovedá za koordináciu politických brífingov a prejavov.

Generálny sekretariát

Generálny sekretariát je zodpovedný za celkové riadenie úradu a za zabezpečenie celkovej koordinácie a vykonávania stratégie ombudsmana.
 • CesiraD'Aniello
  Generálna tajomníčka
 • ChristopheBauer
  Asistent – Procesy riadenia prípadov
 • CarolineMoen
  Asistentka generálneho tajomníka
 • FrancescaPavesi
  Správca
 • MurielleRichardson
  Správca

Riaditeľstvo pre vyšetrovania

Riaditeľstvo pre vyšetrovania, ktorého súčasťou je jedno oddelenie pre riešenie prípadov (pozri ďalej), zodpovedné za hlavné činnosti úradu, a to vedenie vyšetrovaní možných prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ a presadzovanie osvedčených administratívnych postupov.
 • RositaHickey
  Riaditeľ pre vyšetrovania
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Hlavná poradkyňa pre dodržiavanie charty
 • FergalÓ Regan
  Hlavný právny expert
 • PeterDyrberg
  Expert na vyšetrovanie a postupy
 • TanjaEhnert
  Osoba poverená prípadmi
 • MichaelaGehring
  Osoba poverená prípadmi
 • DorienLaermans
  Osoba poverená prípadmi
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Právnička
 • OanaMarin
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • ErikaMurányi
  Administratívna asistentka
 • KoenRoovers
  Osoba poverená prípadmi
 • MarkusSpoerer
  Úradník pre vyšetrovanie prípadov
 • ValentinaStoeva
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • ElkeWinter-Mes
  Osoba poverená prípadmi
 • StefanZamfirescu
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • Anna BarbaraZejc
  Stážista v oblasti vyšetrovania
Oddelenie pre riešenie prípadov
 • TinaNilsson
  Vedúci oddelenia pre riešenie prípadov
 • VieriBiondi
  Úradník pre vyšetrovanie prípadov
 • PeterBonnor
  Hlavný právnik
 • JulianoFranco
  Hlavný právnik
 • SilviaFuller
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • NicholasHernanz
  Osoba poverená prípadmi
 • Diesmerde Jonge
  Osoba poverená prípadmi
 • PatriciaLópez Martín
  Právnička
 • JeanLusweti
  Asistent pre spracovanie prípadu
 • TerezaMandjukova
  Osoba poverená prípadmi
 • LauraMassocchi
  Osoba poverená prípadmi
 • MariaMoustakali
  Osoba poverená prípadmi
 • JosefNejedlý
  Právnik
 • EijaSalonen
  Právnička
 • KonstantinosTsaklidis
  Osoba poverená prípadmi
 • CatherineVaudé
  Administratívna asistentka
 • FrancescaAbbo
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • ShariHinds
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • SarahKristoffersen
  Stážista v oblasti vyšetrovania

Oddelenie pre komunikáciu

Oddelenie pre komunikáciu je zodpovedné za informovanie širokej verejnosti, hlavných cieľových skupín a iných zainteresovaných strán o vyšetrovaniach a strategickej práci ombudsmanky a jej zapojení sa do príslušných diskusií a tvorby politík EÚ.
Oddelenie zodpovedá za činnosť v oblasti všeobecnej strategickej komunikácie, napríklad za koordináciu Európskej siete ombudsmanov.
 • GundiGadesmann
  Vedúci oddelenia pre komunikáciu
 • HelenaBuhl
  Asistent pre komunikáciu
 • SylvieDebout
  Asistentka pre publikácie
 • HonorMahony
  Tlačový úradník
 • CarolinaMarín Vargas
  Asistent pre komunikáciu
 • RichardMore O'Ferrall
  Pracovník pre komunikáciu
 • EnricoPortelli
  Pracovník pre digitálnu komunikáciu
 • MarinaRamazanova
  Asistent pre komunikáciu
 • ChristelleTherouse
  Asistent pre komunikáciu
 • RaülJiménez Icart
  stážista

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie

Personálne, administratívne a rozpočtové oddelenie zodpovedá za veci súvisiace s ľudskými zdrojmi a dobrými podmienkami zamestnancov, kontinuitou a bezpečnosťou prevádzky, rozpočtom a financiami, budovami inštitúcie, vybavením a logistickou podporou, správou a archiváciou dokumentov, informačnými a komunikačnými technológiami (IKT), ako aj celkovou operačnou podporou riešenia prípadov.
 • AlessandroDel Bon
  Vedúci personálneho, administratívneho a rozpočtového oddelenia
 • SéverineBeyer
  Asistent riadenia dokumentov
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Administratívny asistent
 • EvelyneCoudière
  Administratívna asistentka
 • AnaGaspar
  Asistent riadenia dokumentov
 • IngaJasmontaitė
  Administratívna asistentka
 • OualibaMakhloufia
  Pracovníčka pre správu dokumentov – slobodný prístup k informáciám
 • MichaelWeiskorn
  Asistent riadenia dokumentov – slobodný prístup k informáciám
 • CarolineZinck
  Asistent riadenia dokumentov
Rozpočtové oddelenie
 • VéroniqueVandaele
  vedúca rozpočtového oddelenia
 • CindyGiannakis
  Administratívna podpora vedúceho oddelenia – pracovník finančnej podpory
 • ZygmuntHrehorowicz
  Finančný asistent
 • StéphanieMaraj
  Finančná asistentka
 • EmeseSzentes
  Finančná asistentka
Personálne oddelenie
 • ZinaAssimakopoulou
  vedúca personálneho oddelenia
 • RachelDoell
  Asistent ľudských zdrojov
 • HenriFinckbohner
  Sofér- Administratívna podpora
 • GiovannaFragapane
  Koordinátorka odbornej prípravy
 • MarjorieFuchs
  Správca
 • IsgouhiKrikorian
  Asistent ľudských zdrojov
 • GabrielleSheridan
  Asistent ľudských zdrojov
 • FéliciaVoltzenlogel
  Asistent ľudských zdrojov
Úsek informačných a komunikačných technológií
 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Vedúci úseku informačných a komunikačných technológií
 • KevinCrespo
  Podpora informačných technológií
 • MassimoEzzy
  Pracovník informačných technológií – vývojový pracovník systému
 • GaëlLambert
  Pracovník informačných technológií – LSA

Úradník pre ochranu údajov.

 • JulianoFranco
  Úradník pre ochranu údajov.

Pracovník pre transparentnosť

 • TerezaMandjukova
  Úradníčka pre transparentnosť
 • EijaSalonen
  Zástupkyňa úradníka pre transparentnosť