Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Tím ombudsmana

Ombudsman má k dispozícii tím kvalifikovaných zamestnancov ovládajúcich viaceré jazyky, ktorí zabezpečujú, aby sa úrad mohol riadne zaoberať sťažnosťami vo všetkých 24 úradných jazykoch, ako aj zvyšovať informovanosť o možnostiach pomoci pre ľudí a organizácie. Vyhľadajte si zamestnancov úradu podľa oblastí alebo si pozrite organizačnú schému (organigram) nášho úradu.

Európsky ombudsman

Kabinet Európskeho ombudsmana

Tím kabinetu sa osobne zodpovedá ombudsmanke a pracuje podľa jej priamych pokynov. Radí a pomáha ombudsmanke pri napĺňaní jej vízie, stratégie a cieľov.
Všetci členovia kabinetu môžu podľa priania sprevádzať ombudsmanku na služobných cestách a podľa poverenia môžu pomáhať s prípravou jej prejavov, prezentácií alebo správ.
 • Aidan O'Sullivan
  Vedúca Kabinetu
  Celková zodpovednosť za stratégie ombudsmana, medziinštitucionálne vzťahy, a to aj vzťahy s Európskym parlamentom, a riadenie chodu kancelárie. Spolupracuje s generálnym sekretariátom pri vykonávaní tejto stratégie. Poskytuje ombudsmanovi poradenstvo týkajúce sa komunikačných a informačných činností.
 • Silvia Bartolucci
  Politický poradca
  Zodpovedá za vzťahy s Európskym parlamentom vrátane Výboru pre petície. Poskytuje poradenstvo ombudsmanovi v spojitosti s vykonávaním stratégie týkajúcej sa rovnosti príležitostí. Je kontaktnou osobou kabinetu pre vzťahy s Európskou sieťou ombudsmanov. Vypracúva politické brífingy a pripravuje vystúpenia.
 • Megan Killian
  Osobný asistent ombudsmanky
  Zodpovednosť za organizovanie programu ombudsmanky, misií a zasadnutí; vybavovanie prichádzajúcej korešpondencie ombudsmanky a pozvánok, riadenie digitálneho archívu úradu. Zodpovednosť za administratívne úlohy pridelené ad hoc
 • Markus Spoerer
  Politický poradca
  Poskytuje poradenstvo ombudsmanovi v otázkach vývoja politiky, stratégie a vonkajších vzťahov.

Generálny sekretariát

Generálny sekretariát je zodpovedný za celkové riadenie úradu a za zabezpečenie celkovej koordinácie a vykonávania stratégie ombudsmana.
 • - Vacant -
  Generálny tajomník
 • Caroline Moen
  Asistentka generálneho tajomníka
 • Murielle Richardson
  Správca

Riaditeľstvo pre vyšetrovania

Riaditeľstvo pre vyšetrovania, ktorého súčasťou je jedno oddelenie pre riešenie prípadov (pozri ďalej), zodpovedné za hlavné činnosti úradu, a to vedenie vyšetrovaní možných prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ a presadzovanie osvedčených administratívnych postupov.
 • Rosita Hickey
  Riaditeľ pre vyšetrovania
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Hlavná poradkyňa pre dodržiavanie charty
 • Fergal Ó Regan
  Hlavný právny expert
 • Peter Dyrberg
  Expert na vyšetrovanie a postupy
 • Jennifer King
  Právnička
 • Christophe Lesauvage
  Právnik
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Tanja Ehnert
  Koordinátorka pre vyšetrovanie
 • Silvia Fuller
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Michaela Gehring
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Nicholas Hernanz
  Úradník pre vyšetrovanie prípadov
 • Nina Klubert
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Oana Marin
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Erika Murányi
  Asistentka pridelená na riaditeľstvo
 • Koen Roovers
  Úradník pre vyšetrovanie prípadov
 • Emma Bougault
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • Anna Sara Louisa Jakobsson
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • Deison Luigi Tuni
  Stážista v oblasti vyšetrovania

Oddelenie pre riešenie prípadov

 • Tina Nilsson
  Vedúci oddelenia pre riešenie prípadov
 • Francesca Abbo
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Vieri Biondi
  Úradník pre vyšetrovanie prípadov
 • Peter Bonnor
  Úradník pre vyšetrovanie prípadov
 • Jean Lusweti
  Asistent pre spracovanie prípadu
 • Tereza Mandjukova
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Laura Massocchi
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Richard More O'Ferrall
  Koordinátor pre vyšetrovanie
 • Eija Salonen
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Valentina Stoeva
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Konstantinos Tsaklidis
  Úradník pre vyšetrovanie prípadov
 • Anna Barbara Zejc
  Úradníčka pre vyšetrovanie prípadov
 • Natalia Chiner Ridaura
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • Raya Dimitrova
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • Elia Saso
  Stážista v oblasti vyšetrovania
 • Konstantinos Skaltsas
  Stážista v oblasti vyšetrovania

Riaditeľstvo pre administratívu

 • Marie-Pierre Darchy
  Riaditeľka pre administratívu

Skupina pre riadenie procesov a správu dokumentov, kontinuitu činností a infraštruktúru

 • Alessandro Del Bon
  Vedúci skupiny pre riadenie procesov a správu dokumentov, kontinuitu činností a infraštruktúru
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Administrátor – referent pre vývoj webu a softvéru
 • Christophe Bauer
  Asistent pre riadenie procesov – koordinácia
 • Séverine Beyer
  Asistentka pre riadenie procesov
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Asistent pre riadenie procesov
 • Kevin Crespo
  Podpora informačných technológií
 • Henri Finckbohner
  Logistika a inventár – vodič
 • Marjorie Fuchs
  Správca
 • Ana Gaspar
  Asistentka pre riadenie procesov
 • Inga Jasmontaitė
  Asistentka pre riadenie procesov
 • Gaël Lambert
  Pracovník informačných technológií – LSA
 • Oualiba Makhloufia
  Asistentka pre riadenie procesov – referentka pre správu dokumentov
 • Catherine Vaudé
  Asistentka pre riadenie procesov
 • Caroline Zinck
  Asistentka pre riadenie procesov
 • Rémi Huyghe
  Stážista – vývoj webových stránok

Skupina pre rozpočet a financie

 • Véronique Vandaele
  Vedúca oddelenia pre rozpočet a financie
 • Cindy Giannakis
  Finančná asistentka
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finančný asistent
 • Emese Szentes
  Finančná asistentka

Skupina pre ľudské zdroje

 • Zina Assimakopoulou
  Vedúca oddelenia ľudských zdrojov
 • Rachel Doell
  Asistent ľudských zdrojov
 • Giovanna Fragapane
  Koordinátorka odbornej prípravy
 • Isgouhi Krikorian
  Asistent ľudských zdrojov
 • Stéphanie Maraj
  Asistent ľudských zdrojov
 • Francesca Pavesi
  Správca
 • Gabrielle Sheridan
  Asistent ľudských zdrojov
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistent ľudských zdrojov

Oddelenie pre komunikáciu

Oddelenie pre komunikáciu je zodpovedné za informovanie širokej verejnosti, hlavných cieľových skupín a iných zainteresovaných strán o vyšetrovaniach a strategickej práci ombudsmanky a jej zapojení sa do príslušných diskusií a tvorby politík EÚ.
Oddelenie zodpovedá za činnosť v oblasti všeobecnej strategickej komunikácie, napríklad za koordináciu Európskej siete ombudsmanov.
 • Gundi Gadesmann
  Vedúci oddelenia pre komunikáciu
 • Helena Buhl
  Asistent pre komunikáciu
 • Sylvie Debout
  Asistentka pre publikácie
 • Honor Mahony
  Referentka pre sociálne médiá a informačnú činnosť
 • Carolina Marín Vargas
  Asistent pre komunikáciu
 • Enrico Portelli
  Vedúci tímu, Digitálna komunikácia
 • Marina Ramazanova
  Asistent pre komunikáciu
 • Christelle Therouse
  Asistent pre komunikáciu
 • Michal Zuk
  Pracovník pre komunikáciu
 • Nathalie Hubin
  stážistka

Úradník pre ochranu údajov.

 • Francesca Pavesi
  Úradníčka pre ochranu údajov
 • Nicholas Hernanz
  Zástupca zodpovednej osoby

Pracovník pre transparentnosť

 • Tereza Mandjukova
  Úradníčka pre transparentnosť
 • Eija Salonen
  Zástupkyňa úradníka pre transparentnosť