Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Nábor

Postup

Voľné pracovné pozície na trvalé pracovné miesta na sekretariáte Európskeho ombudsmana sú obsadzované interným preložením alebo povýšením, preložením alebo dočasným pridelením úradníkov z iných inštitúcií alebo orgánov Európskej únie, alebo náborom zamestnancov z rezervných zoznamov, ktoré boli vytvorené na základe výberových konaní organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) alebo inštitúciou alebo orgánom EÚ.

Voľné pracovné miesta na dobu určitú sa inzerujú interne na podporu kariérneho rastu existujúcich zamestnancov alebo na webovej stránke európskej ombudsmanky. O takýchto voľných pracovných miestach ombudsman zvyčajne informuje aj iné inštitúcie Európskej únie. Pokiaľ ide o pravidelne požadované profily v úrade ombudsmana, ombudsman sa môže rozhodnúť uverejniť časovo neobmedzené oznámenia o voľnom pracovnom mieste za účelom vytvorenia zoznamu uchádzačov, ktorí môžu byť v prípade potreby pozvaní na testy a pohovory.

Úspešní uchádzači v jednom alebo viacerých výberových konaniach a uchádzači, ktorí majú mimoriadny záujem o prácu v úrade európskeho ombudsmana, sa vyzývajú, aby sa obrátili na oddelenie pre zamestnancov, administratívu a rozpočet na úrade ombudsmana.

Oznámenia o voľných pracovných miestach

V súčasnosti sa prijímajú prihlášky týkajúce sa týchto oznámení o voľných pracovných miestach:

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman OMB/6/2022 - Temporary agent - AD5 Call for expression of interest  for immediate recruitment & drawing-up a reserve list

The inquiries officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of English. The documents concerning the call for expression of interest are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Dear candidates,

We would like to inform you that by 20 December 2022 all applicants should have been informed by e-mail about the status of their application.  

On 28 February 2023, candidates having submitted a case study were informed about the outcome of the selection committee's assessment.

 •  
  Deadline for applications
  12 September 2022
 •  
  Admissibility & eligibility check
  September & October 2022
 •  
  Comparative assessment of applications (assessment of qualifications, experience & motivation)
  November & December 2022
 •  
  Case study analysis (written test)
  January & February 2023
 •  
  Interviews with the Selection Committee
  March & April 2023
 •  
  Publication of the reserve list
  April 2023

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

Vonkajšie linky

EPSO Navštívte webové sídlo EU Careers, kde môžete vyhľadávať v databáze dostupných pracovných príležitostí stále a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a dočasného vyslania do inštitúcií a agentúr EÚ.

Stáže

Pravidlá

Európsky ombudsman každoročne ponúka platené ročné stáže absolventom univerzít alebo vysokých škôl s veľkým záujmom o projekt Európskej únie, a najmä o to, ako inštitúcie EÚ a ich správa súvisia a komunikujú s občanmi.

Oznámenia, v ktorých sa uvádzajú požadované profily a požiadavky na každý profil, sa zvyčajne uverejňujú vo februári a stáže sa začínajú každoročne 1. septembra. Stážisti môžu byť pridelení buď na úrad v Štrasburgu, alebo v Bruseli, podľa potreby úradu.

Od roku 2023 úrad ombudsmana zaviedol pozitívny akčný program pre stážistov s uznaným zdravotným postihnutím.

Je nevyhnutné, aby stážisti v úrade ombudsmana dobre ovládali anglicky jazyk. Prihlášky sa preto musia posielať v anglickom jazyku. Z tých istých dôvodov, sú dokumenty týkajúce sa prihlášok na stáž dostupné iba v angličtine.

Traineeship 2023 - Case-handling - OMB/T/2023/3

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "case-handling" starting on 1 September 2023. We offer up to five traineeships for a period of one year.

Deadline for applications : 24 March 2023 at 13:00 Brussels time

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

Traineeship 2023 - Traineeship for persons with disabilities - OMB/T/2023/5

We invite you to apply for a traineeship specifically addressed to persons with disabilities starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Deadline for applications : 3 April 2023 at 13:00 Brussels time

Podať žiadosť

Traineeship 2023 - Digital communication - OMB/T/2023/4

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "digital communication" starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Deadline for applications : 24 March 2023 at 13:00 Brussels time

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul