Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Nábor

Postup

Voľné pracovné pozície na trvalé pracovné miesta na sekretariáte Európskeho ombudsmana sú obsadzované interným preložením alebo povýšením, preložením alebo dočasným pridelením úradníkov z iných inštitúcií alebo orgánov Európskej únie, alebo náborom zamestnancov z rezervných zoznamov, ktoré boli vytvorené na základe výberových konaní organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) alebo inštitúciou alebo orgánom EÚ.

Voľné pracovné miesta na dobu určitú sa inzerujú interne na podporu kariérneho rastu existujúcich zamestnancov alebo na webovej stránke európskej ombudsmanky. O takýchto voľných pracovných miestach ombudsman zvyčajne informuje aj iné inštitúcie Európskej únie. Pokiaľ ide o pravidelne požadované profily v úrade ombudsmana, ombudsman sa môže rozhodnúť uverejniť časovo neobmedzené oznámenia o voľnom pracovnom mieste za účelom vytvorenia zoznamu uchádzačov, ktorí môžu byť v prípade potreby pozvaní na testy a pohovory.

Úspešní uchádzači v jednom alebo viacerých výberových konaniach a uchádzači, ktorí majú mimoriadny záujem o prácu v úrade európskeho ombudsmana, sa vyzývajú, aby sa obrátili na oddelenie pre zamestnancov, administratívu a rozpočet na úrade ombudsmana.

Oznámenia o voľných pracovných miestach

V súčasnosti sa prijímajú prihlášky týkajúce sa týchto oznámení o voľných pracovných miestach:

Head of Operational Support Unit in the European Ombudsman’s Office

This post is published in accordance with Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (management post).

The Head of Unit will oversee and manage the newly established Operational Support Unit, which will be responsible for process management, namely the administrative support of the office core business and other areas such as human resources, finance and procurement; security, health and safety.

The Unit includes around 25 staff members. The Head of Unit will report to the Secretary General and work closely with the Director of Inquiries.

The Head of Unit will ensure the quality of the services delivered by the Unit, as well as effective communication and coordination within the Unit and between the Unit and the rest of the organisation.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Podať žiadosť

Vonkajšie linky

EPSO Navštívte webové sídlo EU Careers, kde môžete vyhľadávať v databáze dostupných pracovných príležitostí stále a dočasné pracovné miesta vrátane pracovných miest zmluvných zamestnancov, stáží a dočasného vyslania do inštitúcií a agentúr EÚ.

Stáže

Pravidlá

Ombudsmanka ponúka dvakrát ročne stáže, a to najmä absolventom univerzít alebo osobám s obdobným profilom. Stáže sa každoročne zvyčajne začínajú 1. septembra a 1. januára. Oznámenie o stážach s výzvou na predkladanie žiadostí sa uverejňuje pre každé obdobie, zvyčajne 1. februára a 1. mája. V oznámení sú vymedzené hľadané profily. Stáže prebiehajú v Štrasburgu alebo v Bruseli v závislosti od potrieb úradu.

Je nevyhnutné, aby stážisti v úrade ombudsmana dobre ovládali anglicky jazyk. Prihlášky sa preto musia posielať v anglickom jazyku. Z tých istých dôvodov, sú dokumenty týkajúce sa prihlášok na stáž dostupné iba v angličtine.

Aktuálne sa neinzeruje žiadna stáž.