Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Nábor

Postup

Voľné pracovné pozície na trvalé pracovné miesta na sekretariáte Európskeho ombudsmana sú obsadzované interným preložením alebo povýšením, preložením alebo dočasným pridelením úradníkov z iných inštitúcií alebo orgánov Európskej únie, alebo náborom zamestnancov z rezervných zoznamov, ktoré boli vytvorené na základe výberových konaní organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) alebo inštitúciou alebo orgánom EÚ.

Voľné pracovné miesta na dobu určitú sa inzerujú interne na podporu kariérneho rastu existujúcich zamestnancov alebo na webovej stránke európskej ombudsmanky. O takýchto voľných pracovných miestach ombudsman zvyčajne informuje aj iné inštitúcie Európskej únie. Pokiaľ ide o pravidelne požadované profily v úrade ombudsmana, ombudsman sa môže rozhodnúť uverejniť časovo neobmedzené oznámenia o voľnom pracovnom mieste za účelom vytvorenia zoznamu uchádzačov, ktorí môžu byť v prípade potreby pozvaní na testy a pohovory.

Úspešní uchádzači v jednom alebo viacerých výberových konaniach a uchádzači, ktorí majú mimoriadny záujem o prácu v úrade európskeho ombudsmana, sa vyzývajú, aby sa obrátili na oddelenie pre zamestnancov, administratívu a rozpočet na úrade ombudsmana.

Oznámenia o voľných pracovných miestach

V súčasnosti sa prijímajú prihlášky týkajúce sa týchto oznámení o voľných pracovných miestach:

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Konečný termín podávania žiadostí už uplynul

Vonkajšie linky

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) - Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) bol zriadený 26. júla 2002. Jeho poslaním je organizovať výberové konania, v rámci ktorých sa vyberajú vysoko kvalifikovaní zamestnanci na nábor do všetkých inštitúcií Európskej únie, menovite Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a Európskeho ombudsmana. Úrad EPSO začal svoju činnosť naplno od 1. januára 2003.

Stáže

Pravidlá

Ombudsmanka ponúka dvakrát ročne stáže, a to najmä absolventom univerzít alebo osobám s obdobným vzdelaním. V závislosti od potrieb úradu stáže prebiehajú v Štrasburgu alebo v Bruseli. Každý rok začínajú 1. septembra a 1. januára.

Je nevyhnutné, aby stážisti v úrade ombudsmana dobre ovládali anglicky jazyk. Prihlášky sa preto musia posielať v anglickom jazyku. Z tých istých dôvodov, sú dokumenty týkajúce sa prihlášok na stáž dostupné iba v angličtine.

Aktuálne sa neinzeruje žiadna stáž.