Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2021

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2021

Rešene s strani zadevne institucije, dosežene rešitve, delno dosežene rešitve, predlogi, sprejeti s strani zadevne institucije

170

55,7 %

Brez ugotovljenih nepravilnosti

109

35,7 %

Nadaljnja preiskava ni upravičena

27

8,9 %

Ugotovljene nepravilnosti

4

1,3 %

Drugo

3

1 %

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več razlogov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.