Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2021, po državah

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2021, po državah

Država

Število evidentiranih pritožb

Število sproženih preiskav

Španija

405

25

Nemčija

222

47

Belgija

190

70

Poljska

170

9

Italija

146

34

Francija

112

17

Portugalska

86

7

Grčija

69

13

Madžarska

63

3

Nizozemska

57

13

Bolgarija

54

2

Romunija

44

11

Avstrija

43

10

Češka

37

2

Slovaška

35

3

Irska

34

9

Finska

32

6

Latvija

29

2

Švedska

28

4

Danska

25

5

Hrvaška

24

4

Litva

22

6

Ciper

22

1

Slovenija

20

1

Luksemburg

19

8

Malta

9

2

Estonija

4

0

Druge države
(vključno z Združenim kraljestvom)

181

18

Ni znano

10

0

Skupaj

2 192

332