Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2019

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2019

19 619

ľudí, ktorým bola poskytnutá pomoc

16 045

rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu ombudsmana

2 201

nových riešených sťažností

1 373

žiadostí o informácie, na ktoré útvary úradu ombudsmana odpovedali

458

začatých vyšetrovaní

456

vyšetrovaní začatých na základe sťažností

2

vyšetrovania začaté z vlastného podnetu

560

uzavretých vyšetrovaní

552

uzavretých vyšetrovaní, ktoré sa začali na základe sťažnosti

8

uzavretých vyšetrovaní z vlastného podnetu