Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2018

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2018
32 % prípady uzatvorené do 3 mesiacov
42 % prípady uzatvorené od 3 do 12 mesiacov
13 % prípady uzatvorené od 12 do 18 mesiacov
13 % prípady uzatvorené po dlhšom období ako 18 mesiacov[1]
  [1] Niektoré zložité prípady si vyžadujú niekoľko kôl konzultácií so sťažovateľom a príslušnou inštitúciou. Od nových vykonávacích opatrení sa očakáva skrátenie trvania vyšetrovaní.