Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Strategická práca v roku 2018

Strategická práca v roku 2018
5 Strategické vyšetrovania v roku 2018
  · Zodpovednosť legislatívnej práce Rady · Riadenie situácií „otáčavých dverí“ zo strany Komisie týkajúcich sa zamestnancov EÚ · Aktivity Európskej agentúry pre lieky pred predložením žiadosti · Dostupnosť webových stránok Komisie pre osoby so zdravotným postihnutím · Zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia EÚ
10 Strategické iniciatívy v roku 2018 (žiadosti o vysvetlenie, neformálne vyšetrovania)
  · Politika boja proti obťažovaniu vo verejnej službe EÚ · „Otáčavé dvere“ v rôznych inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ · Transparentnosť v súvislosti s brexitom · Návrhy na zlepšenie európskej iniciatívy občanov · Ochrana detí pri migrácii a návratoch · Inšpekcie týkajúce sa pravidiel EÚ týkajúcich sa látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu · Európske školy a osoby so zdravotným postihnutím · Mechanizmy podávania sťažností v prípade európskych štrukturálnych a investičných fondov · Hodnotenie rizík potravinového reťazca zo strany EÚ · Používanie jazykov vo verejnej službe EÚ