Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2018

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2018
17 996 Počet ľudí, ktorým európska ombudsmanka v roku 2018 pomohla
14 596 Počet rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu ombudsmana
2 180 Nové sťažnosti riešené v roku 2018
1 220 Žiadosti o informácie, na ktoré útvary úradu ombudsmana odpovedali
490 Vyšetrovania, ktoré európska ombudsmanka začala v roku 2018
482 Vyšetrovania začaté na základe sťažností
8 Vyšetrovania začaté z vlastného podnetu
545 Vyšetrovania, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2018
534 Uzavreté vyšetrovania, ktoré sa začali na základe sťažnosti
11 Uzavreté vyšetrovania z vlastného podnetu