Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom; odporúčania európskej ombudsmanky poskytnuté sťažovateľom, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány v roku 2018 (1 016 spolu)

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom; odporúčania európskej ombudsmanky poskytnuté sťažovateľom, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány v roku 2018 (1 016 spolu)
Člen Európskej siete ombudsmanov, z toho: 522 51,4 %
Národný alebo regionálny ombudsman alebo podobný orgán 495 48,7 %
Výbor pre petície Európskeho parlamentu 27 2,7 %
Európska komisia 72 7,1 %
Iné inštitúcie a orgány 422 41,5%