Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom, sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka sťažovateľom odporučila obrátiť sa na iné inštitúcie a orgány, za rok 2014

Informačné grafiky pre rok 2015 sú uverejnené iba vo formáte obrázka. Ak chcete dostávať informácie v textovom formáte, môžete o to požiadať pomocou nášho kontaktného formulára.