Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Gearáin a cuireadh ar aghaidh chuig institiúidí agus comhlachtaí eile; Mhol an tOmbudsman Eorpach do ghearánaithe teagmháil a dhéanamh le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2014.

Informačné grafiky pre rok 2015 sú uverejnené iba vo formáte obrázka. Ak chcete dostávať informácie v textovom formáte, môžete o to požiadať pomocou nášho kontaktného formulára.