Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Lahendatud asutuses, lahendused olemas, lahendused osaliselt olemas, asutus on ettepaneku heaks kiitnud

170

55,7 %

Haldusomavoli ei tuvastatud

109

35,7 %

Edasine uurimine ei olnud põhjendatud

27

8,9 %

Tuvastati haldusomavoli

4

1,3 %

Muu

3

1 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.