Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Reclamaciones transferidas a otras instituciones y órganos; reclamantes a los que el Defensor del Pueblo Europeo aconsejó en 2014 que se pusieran en contacto con otras instituciones y órganos

Informačné grafiky pre rok 2015 sú uverejnené iba vo formáte obrázka. Ak chcete dostávať informácie v textovom formáte, môžete o to požiadať pomocou nášho kontaktného formulára.