Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Počet stížností, které nespadají do působnosti evropského veřejného ochránce práv, v období 2003–2017

Počet stížností, které nespadají do působnosti evropského veřejného ochránce práv, v období 2003–2017
2003 1 768
2004 2 729
2005 2 673
2006 2 768
2007 2 401
2008 2 544
2009 2 392
2010 1 983
2011 1 846
2012 1 720
2013 1 665
2014 1 427
2015 1 239
2016 1 169
2017 1 430