Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021 uzavřela

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2021 uzavřela

Vyřešeno příslušným orgánem / příslušnou institucí, nalezeno částečné či úplné řešení, návrhy přijaté orgánem / institucí

170

55,7 %

Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup

109

35,7 %

Další šetření nebylo opodstatněné

27

8,9 %

Zjištěn nesprávný úřední postup

4

1,3 %

Jiné

3

1 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření na základě dvou nebo více důvodů. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.