Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман през 2014 г. да се обърнат към други институции или органи

Informačné grafiky pre rok 2015 sú uverejnené iba vo formáte obrázka. Ak chcete dostávať informácie v textovom formáte, môžete o to požiadať pomocou nášho kontaktného formulára.