Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Съвети, жалби и проверки през 2021 г.

Съвети, жалби и проверки през 2021 г.

20 536

Хора, получили помощ

17 060

Консултации, предоставени чрез интерактивното ръководство на уебсайта на Омбудсмана

2 166

Разгледани нови жалби

1 310

Отговори на искания за информация, предоставени от службите на Омбудсмана

338

Предприети проверки

332

Проверки, предприети въз основа на жалби

6

Проверки, предприети по собствена инициатива

305

Приключени проверки

300

Приключени проверки въз основа на жалби

5

Приключени проверки по собствена инициатива