Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

V centre záujmu

Ombudsman asks Frontex to improve its accountability

The Ombudsman has asked Frontex to improve its accountability after conducting a strategic inquiry into how it complies with its fundamental rights obligations under its expanded mandate.

The inquiry examined the transparency of Frontex’s joint operations with national authorities at the EU’s borders, how it identifies fundamental rights concerns, and how it monitors the return of people seeking asylum.

Naša činnosť


Európsky ombudsman sa usiluje o podporovanie dobrej správy na úrovni EÚ. Ombudsman vyšetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov EÚ a aktívne sa zaberá širšími systémovými problémami.

Prepis videa