Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

V centre záujmu

Emily O'Reilly

Európska ombudsmanka Emily O'Reilly

Emily O’Reilly pôsobí vo funkcii európskej ombudsmanky od roku 2013. Ombudsmanka spolu so svojím tímom pomáha ľuďom, organizáciám a podnikom tým, že vyšetruje administratívne sťažnosti a venuje sa širším systémovým problémom na úrovni EÚ. Návrhy a odporúčania ombudsmanky prispievajú k zachovávaniu vysokých noriem zodpovednosti a transparentnosti v inštitúciách EÚ.

Naša činnosť


Európsky ombudsman sa usiluje o podporovanie dobrej správy na úrovni EÚ. Ombudsman vyšetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov EÚ a aktívne sa zaberá širšími systémovými problémami.

Prepis videa