Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

V centre záujmu

Emily O'Reilly

Európska ombudsmanka Emily O'Reilly

Emily O’Reilly pôsobí vo funkcii európskej ombudsmanky od roku 2013. Ombudsmanka spolu so svojím tímom pomáha ľuďom, organizáciám a podnikom tým, že vyšetruje administratívne sťažnosti a venuje sa širším systémovým problémom na úrovni EÚ. Návrhy a odporúčania ombudsmanky prispievajú k zachovávaniu vysokých noriem zodpovednosti a transparentnosti v inštitúciách EÚ.

Viac informácií

Naša činnosť


Európsky ombudsman sa usiluje o podporovanie dobrej správy na úrovni EÚ. Ombudsman vyšetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov EÚ a aktívne sa zaberá širšími systémovými problémami.

Prepis videa

Aktualizácie žiadostí o informácie

Piatok | 09 júna 2023

How the European Commission manages ‘revolving doors’ moves of its staff members

Vyšetrovanie OI/1/2021/KR - Najnovší pridaný dokument:  Korešpondencia


Piatok | 09 júna 2023

How the European Commission ensures respect for fundamental rights in EU-funded migration management facilities in Greece

Vyšetrovanie OI/3/2022/MHZ - Najnovší pridaný dokument:  Rozhodnutie


Piatok | 02 júna 2023

How the European Commission handled infringement proceedings against Germany about planning laws and retail space

Vyšetrovania 2238/2021/MHZ, 2249/2021/MHZ - Najnovší pridaný dokument:  Korešpondencia