Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Dostupné jazyky:
  • ENEnglish

Visit from the Belgian Federal Ombudsman

10okt2017
15:30 - 16:30

Moderátor: European Ombudsman

Miesto: Brusel, Belgicko

One of the two Belgian Federal Ombudsman, Ms Catherine De Bruecker meets with the Ombudsman to discuss issues of mutual concern.

Tlačové informácie

Silvia Bartolucci
Mme
Kontakt: Silvia Bartolucci
Tel.: +32 (2) 28 30856
Twitter: @EUombudsman