Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Dostupné jazyky: 
  • English

Results of the European Ombudsman’s ad hoc survey of stakeholders’ experiences requesting access EU documents

Please download pdf document attached.