Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Dostupné jazyky: 
  • English

Reply of the European Commission to the Decision of the European Ombudsman in case 853/2020/KR

Please download pdf document attached.