Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Rozhodnutia vo veci 1311/2016/TM o spôsobe, akým sa Európska agentúra pre bezpečnosť letectva zaoberala správou o bezpečnosti

Vec sa týkala spôsobu, akým sa Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) zaoberala správou o bezpečnosti, ktorú predložil mechanik leteckej údržby pracujúci na technickej základni na letisku v EÚ. Sťažovateľ nebol spokojný s tým, že agentúra EASA ho neinformovala o následných opatreniach v súvislosti s jeho správou.

Správa sťažovateľa sa riešila podľa pravidiel na podávanie dôverných správ o bezpečnosti agentúry EASA. Podľa vtedajších platných pravidiel agentúra EASA informovala tých, ktorí podávali správy, o tom, že im nebudú oznámené následné opatrenia v súvislosti s ich správou.

Ombudsmanka vyšetrila túto záležitosť a konštatovala, že postup agentúry EASA neinformovať o následných opatreniach v súvislosti so správami, ktoré dostáva, predstavoval nesprávny úradný postup. Ombudsmanka odporučila agentúre EASA, aby zmenila svoj postup podávania dôverných správ o bezpečnosti s cieľom zabezpečiť, aby tí, ktorí podávajú správy o bezpečnosti, dostávali spätnú väzbu do tej miery, do akej je to možné bez narušenia integrity opatrení agentúry EASA.

Agentúra EASA prijala ombudsmankine odporúčanie a zmenila svoj postup v súvislosti s poskytovaním spätnej väzby tým, ktorí podávajú správy o bezpečnosti. Ombudsmanka privítala okamžité kroky, ktoré agentúra EASA podnikla, a vyšetrovanie uzavrela.

Background to the complaint

1. The complainant worked at an aircraft maintenance base at an airport in an EU Member State and reported to the EASA safety issues concerning the maintenance of aircrafts.

2. The EASA informed the complainant that the information he had provided would be treated under the EASA’s ‘Confidential Safety Reporting ‘(CSR) procedure and informed him that, in accordance with the applicable rules, it would not provide any follow-up information.

The Ombudsman's recommendation

3. The Ombudsman noted that principles of good administration require that, regardless of what decision an EU institution or body may take, it should inform the individual who raised the matter about the outcome.

4. In the light of the above, the Ombudsman made the following recommendation[1]:

The European Aviation Safety Agency should amend its Confidential Safety Reporting procedure to ensure that those who report safety concerns receive feedback to the extent that this is possible without compromising the integrity of the EASA’s actions.

5. In reply to the Ombudsman’s recommendation, the EASA informed her that it had changed its policy. In its acknowledgment of receipt, sent to a person reporting safety concerns, , the EASA now informs that person of whether it has the power to investigate, and if so, that the person will be informed of the outcome of the investigation within 30 days of its conclusion, provided this does not compromise the integrity of the EASA’s actions.

6. In addition, the EASA said that clearer information on the procedure and possible outcome is provided on its dedicated CSR reporting webpage[2].

7. The EASA stated that the CSR procedure was in the process of being reviewed and that the new rules will refer to the improved practice already put into place.

The Ombudsman's assessment after the recommendation

8. The Ombudsman welcomes the EASA’s acceptance of her recommendation and is pleased to note that it has taken action to implement it.

Conclusion

Based on the inquiry, the Ombudsman closes this case with the following conclusion:

The European Aviation Safety Agency has accepted and implemented the Ombudsman’s recommendation.

The complainant and the European Aviation Safety Agency will be informed of this decision.

 

Emily O'Reilly

European Ombudsman

Strasbourg, 12/06/2018

 

[1] The full text of the recommendation and the arguments that led to it are available at: https://www.ombudsman.europa.eu/et/cases/recommendation.faces/en/89733/html.bookmark

[2] https://www.easa.europa.eu/confidential-safety-reporting