Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Dostupné jazyky:
  • ENEnglish

Opinion on Recommendation in case 454/2014/PMC of 15 February 2017

Please download the attached pdf.