Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Dostupné jazyky:
  • ENEnglish

Reply from the Council of the European Union to the European Ombudsman solution's proposal in case 360/2021/TE