• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Tematické dokumenty

Táto sekcia je určená na zverejnenie radu tematických dokumentov, ktoré sú určené na prezentáciu úvah a pozícií ombudsmana týkajúcich sa mnohých strategicky dôležitých tém jej práce alebo všeobecnejších záležitostí súvisiacich s postupmi.

Tematické dokumenty sú spravidla zamerané na témy, v prípade ktorých sa vďaka mimoriadne cennému príspevku ombudsmana pomohlo sťažovateľom a zároveň sa zachovala vysoká úroveň dobrej správy.

Dokumenty sa budú pridávať do tejto sekcie, len čo budú k dispozícii.