• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1311/2016/TM o spôsobe, akým sa Európska agentúra pre bezpečnosť letectva zaoberala správou o bezpečnosti

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1311/2016/TM
    Otvorené dňa 16.11.2016 - Odporúčanie týkajúce sa 14.2.2018 - Rozhodnutie z dňa 12.6.2018
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Vec sa týkala spôsobu, akým sa Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) zaoberala správou o bezpečnosti, ktorú predložil mechanik leteckej údržby pracujúci na technickej základni na letisku v EÚ. Sťažovateľ nebol spokojný s tým, že agentúra EASA ho neinformovala o následných opatreniach v súvislosti s jeho správou.

Správa sťažovateľa sa riešila podľa pravidiel na podávanie dôverných správ o bezpečnosti agentúry EASA. Podľa vtedajších platných pravidiel agentúra EASA informovala tých, ktorí podávali správy, o tom, že im nebudú oznámené následné opatrenia v súvislosti s ich správou.

Ombudsmanka vyšetrila túto záležitosť a konštatovala, že postup agentúry EASA neinformovať o následných opatreniach v súvislosti so správami, ktoré dostáva, predstavoval nesprávny úradný postup. Ombudsmanka odporučila agentúre EASA, aby zmenila svoj postup podávania dôverných správ o bezpečnosti s cieľom zabezpečiť, aby tí, ktorí podávajú správy o bezpečnosti, dostávali spätnú väzbu do tej miery, do akej je to možné bez narušenia integrity opatrení agentúry EASA.

Agentúra EASA prijala ombudsmankine odporúčanie a zmenila svoj postup v súvislosti s poskytovaním spätnej väzby tým, ktorí podávajú správy o bezpečnosti. Ombudsmanka privítala okamžité kroky, ktoré agentúra EASA podnikla, a vyšetrovanie uzavrela.