• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia v prípade 108/2018/FOR o odmietnutí Európskej komisie poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa konania o porušení právnych predpisov proti Španielsku

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  108/2018/FOR
    Otvorené dňa 9.2.2018 - Rozhodnutie z dňa 12.4.2018
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Prípad sa týkal neposkytnutia prístupu zo strany Európskej komisie k dokumentom týkajúcim sa prebiehajúceho konania o porušení právnych predpisov proti Španielsku v súvislosti s rámcovou smernicou EÚ o vode a smernicou EÚ o biotopoch.

Sťažovateľ tvrdil, že existoval „prevažujúci verejný záujem“ na zverejnení dokumentov.

Ombudsmanka zistila, že rozhodnutie Komisie bolo v súlade s platnými pravidlami prístupu k dokumentom. Dospela teda k záveru, že zo strany Komisie nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu a prípad uzavrela.