• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia európskej ombudsmanky vo veci 2000/2015/ANA týkajúcej sa dodržiavania právnych predpisov o schvaľovaní prípravkov na ochranu rastlín Európskou komisiou

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  2000/2015/ANA
    Otvorené dňa 17.3.2016 - Rozhodnutie z dňa 22.3.2018
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

V tejto veci sa skúmalo, či Európska komisia splnila ustanovenia právnych predpisov, ktorými sa riadia postupy schvaľovania pesticídov.

Sťažovateľ (Európske priemyselné združenie výrobcov pesticídov) nesúhlasilo so spôsobom, akým Komisia vedie postupy týkajúce sa (i) schválenia účinnej látky v pesticídoch a (ii) stanovenia maximálnej hladiny reziduí, ktorá sa týka tejto účinnej látky. Podľa Komisie rovnako právo, ako aj logika prikazujú, aby pred stanovením maximálnej hladiny reziduí (MRL) bola najprv schválená účinná látka. Sťažovateľ tvrdil najmä to, že stanovenie MRL musí prebiehať súbežne so schvaľovaním účinnej látky.

Ombudsmanka túto záležitosť vyšetrila a zistila, že stanovisko Komisie je prijateľné. Ako dodala, Komisia musí konať tak, aby minimalizovala časové obdobie medzi schválením účinnej látky a stanovením MRL. Na základe uvedených skutočností ombudsmanka prípad uzavrela.