• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1956/2017/THH týkajúcej sa neposkytnutia prístupu sťažovateľovi k menám poslancov parlamentov pridružených k dvom európskym politickým stranám zo strany Európskeho parlamentu

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1956/2017/THH
    Otvorené dňa 13.3.2018 - Rozhodnutie z dňa 13.3.2018
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európsky parlament

Vec sa týkala odmietnutia Európskeho parlamentu poskytnúť prístup verejnosti k zoznamom poslancov pridružených k dvom európskym politickým stranám pre konkrétne rozpočtové roky. Dokumenty, ktoré poskytol Európsky parlament, zahŕňali len európsku politickú stranu, krajinu a verejný mandát príslušných osôb. Všetky mená poslancov boli zo zoznamu odstránené.

Ombudsmanka zistila, že tento spôsob bol možný v záujme dosiahnutia riešenia, a to poskytnutia požadovaných dokumentov sťažovateľovi.

Vyšetrovanie preto uzavrela.