• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1976/2017/THH týkajúcej sa zamietnutia žiadosti o prístup verejnosti k administratívnemu dokumentu zo strany Súdneho dvora Európskej únie

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1976/2017/THH
    Otvorené dňa 19.12.2017 - Rozhodnutie z dňa 6.3.2018
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Súdny dvor Európskej únie

Vec sa týkala zamietnutia Súdneho dvora Európskej únie poskytnúť prístup verejnosti k administratívnemu dokumentu v držbe Súdneho dvora. Súd najskôr odmietol potvrdiť, či konkrétny daný dokument existuje. Argumentoval aj tým, že dokumenty takého typu, ako požadoval sťažovateľ, obsahujú osobné údaje a nie je možné ich zverejniť bez porušenia práv dotknutých osôb týkajúcich sa osobných údajov.

Ombudsmanka zistila, že argumenty Súdneho dvora boli primerané a jeho zamietnutie opodstatnené.

Ombudsmanka uzavrela preto vyšetrovanie s tým, že nezistila nesprávny úradný postup.