• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia európskej ombudsmanky vo veci 425/2017/ANA na údajné zlyhanie Európskej komisie pri presadzovaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa on-line služieb v oblasti hazardných hier v určitých členských štátoch

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  425/2017/ANA
    Otvorené dňa 10.4.2017 - Rozhodnutie z dňa 2.3.2018
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Európska asociácia pre hazardné a stávkové hry (European Gaming and Betting Association, EGBA), ktorá zastupuje prevádzkovateľov služieb v oblasti online hazardných a stávkových hier v Európskej únii, predložila Európskej komisii viaceré sťažnosti na porušenie právnych predpisov s tvrdením, že regulačný rámec pre hazardné hry v určitých členských štátoch nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Keďže asociácia EGBA bola znepokojená tým, že Komisia neriešila tieto sťažnosti a nezapojila sa do otvoreného dialógu so zainteresovanými stranami, obrátila sa na európsku ombudsmanku.

Ombudsmanka tento prípad vyšetrila. V priebehu vyšetrovania sa Komisia rozhodla uzavrieť všetky sťažnosti na porušenie právnych predpisov. Ombudsmanka uviedla, že Komisia má značnú voľnosť pri rozhodovaní, či bude a ako bude konať pri prípadoch porušenia právnych predpisov a že prijaté rozhodnutie neprekračuje hranicu tohto voľného uváženia. Ombudsmanka nazrela do spisov Komisie týkajúcich sa niekoľkých členských štátov s cieľom posúdiť postupy Komisie pri riešení sťažností na porušenie právnych predpisov so zreteľom na príslušné pravidlá a zásady. Na základe tohto vyšetrenia zistila, že Komisia sa nedopustila nesprávneho úradného postupu. Ombudsmanka preto prípad uzavrela.