• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 644/2015/PMC o postupe verejného obstarávania Európskej centrálnej banky, ktoré sa týka poskytovania cestovných služieb jej zamestnancom

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  644/2015/PMC
    Otvorené dňa 9.5.2015 - Odporúčanie týkajúce sa 6.10.2016 - Rozhodnutie z dňa 23.11.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska centrálna banka

Prípad sa týka postupu verejného obstarávania, ktorý Európska centrálna banka (ECB) organizovala s cieľom poskytovať cestovné služby svojim zamestnancom a spracúvať ich cestovné výdavky. Nemecký poskytovateľ cestovných služieb podal ombudsmanke sťažnosť proti ECB, ktorá údajne porušila zásadu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie tým, že verejné obstarávanie nerozdelila do dvoch samostatných častí, ako aj tým, že do obstarávania zahrnula niekoľko požiadaviek zvýhodňujúcich jej súčasného poskytovateľa služieb.

Ombudsmanka dospela k záveru, že ECB neposúdila dostatočne dôkladne dôsledky spojenia týchto dvoch služieb do jednej časti zákazky. Vzhľadom na to, že ECB medzitým už túto zmluvu uzavrela, ombudsmanka odporučila banke prijať opatrenia v záujme toho, aby v budúcich postupoch obstarávania takého špecifické posúdenia vykonala.

ECB vo svojej odpovedi informovala ombudsmanku, že svoju Príručku verejného obstarávania a Príručku o organizačných postupoch aktualizovala tak, aby sa v každom relevantnom prípade umožnilo riadne zváženie zadania zákaziek vo forme oddelených častí.

Ombudsmanka víta kroky, ktoré ECB podnikla, a berie na vedomie, že v rámci najnovšieho postupu verejného obstarávania týkajúceho sa poskytovania cestovných služieb banka rozdelila tieto služby do dvoch oddelených častí. Vzhľadom na to, že ECB odporúčanie ombudsmanky prijala, prípad bol uzavretý.