• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1328/2017/EIS o odmietnutí agentúry Frontex poskytnúť prístup k dokumentu, ktorý sa týka plavidiel použitých v operáciách Poseidon a Triton zameraných na kontrolu hraníc

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1328/2017/EIS
    Otvorené dňa 2.8.2017 - Rozhodnutie z dňa 23.11.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

Prípad sa týkal toho, že Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) odmietla poskytnúť úplný prístup verejnosti k dokumentu, ktorý sa týka plavidiel použitých pri operáciách zameraných kontrolu hraníc a hraničný dozor, označovaných ako operácie Poseidon aTriton. Agentúra Frontex odmietla poskytnúť prístup k dokumentu s odôvodnením, že by tým ohrozila verejnú bezpečnosť.

Ombudsmanka vyšetrila túto záležitosť a zistila, že stanovisko agentúry Frontex je opodstatnené. Prípad uzavrela konštatovaním, že nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu.