• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1933/2014/JF o odmietnutí poskytnúť v plnom rozsahu verejný prístup k správe o rokovaní medzi európskym komisárom pre obchod a nadnárodnou ropnou a plynárenskou spoločnosťou

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1933/2014/JF
    Otvorené dňa 17.12.2014 - Rozhodnutie z dňa 27.11.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Vec sa týkala odmietnutia Komisie sprístupniť organizácii Friends of the Earth Europe (Priatelia Zeme Európa) celú správu o rokovaní komisára pre obchod so spoločnosťou ExxonMobil.

Počas ombudsmankinho vyšetrovania a na návrh ombudsmanky sprístupniť niektoré časti obsahu dokumentu Komisia umožnila organizácii Friends of the Earth Europe čiastočný prístup k e-mailovej správe pri troch rôznych príležitostiach. V dôsledku toho bola zverejnená veľká väčšina obsahu, pričom ako problémová ostala už len malá časť obsahu. Ombudsmanka konštatovala, že sťažovateľ nemal k zverejneným častiam žiadne pripomienky potom, ako bol vyzvaný vyjadriť sa, a že Komisia čiastočne splnila jej návrh riešenia. Dospela teda k záveru, že ďalšie vyšetrovanie nie je potrebné.