• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1086/2017/PMC o právnom výklade Európskej komisie jednoročného obdobia na zber podpisov na podporu európskej občianskej iniciatívy

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1086/2017/PMC
    Otvorené dňa 4.10.2017 - Rozhodnutie z dňa 4.10.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Otázkou v tejto veci bolo, kedy presne začína jednoročné obdobie na zber podpisov na podporu európskej občianskej iniciatívy (ECI). Európska komisia je názoru, že toto obdobie sa začína v deň registrácie iniciatívy ECI.

Navrhovatelia vysvetlili, že tento prístup ich znevýhodňuje a tvrdili, že toto obdobie sa môže začať až po dátume registrácie.

Ombudsmanka túto záležitosť vyšetrila a zistila, že podľa aktuálneho znenia právnych predpisov Komisia oprávnene zastáva názor, že jednoročné obdobie na zber podpisov začína v deň registrácie iniciatívy ECI. Ombudsmanka preto nezistila nesprávny úradný postup zo strany Komisie.

Ombudsmanka však s potešením konštatuje, že nedávny návrh Komisie na revíziu nariadenia o iniciatíve ECI zahŕňa návrh, aby organizátori iniciatívy ECI (v rámci určitých obmedzení) mohli určiť začiatočný deň na zber podpisov.

Týmto sa uspokojivo rieši systémová otázka, na ktorej bola založená táto sťažnosť.