• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1388/2016/JN o čiastočnom odmietnutí Komisie zverejniť dokumenty

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1388/2016/JN
    Otvorené dňa 26.10.2016 - Rozhodnutie z dňa 6.7.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Vec sa týkala čiastočného odmietnutia Komisie zverejniť e-mailové správy poslanca Európskeho parlamentu, ktoré si vymenil s írskymi novinármi vo veci odpovede Komisie na nezodpovedanú parlamentnú otázku od tohto poslanca Európskeho parlamentu. Ombudsmanka preskúmala dokumenty a zistila, že rozhodnutie Komisie bolo primerané a vhodné.