• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1487/2016/EIS o odpovedi Európskej komisie na sťažnosť, v ktorej sa tvrdí, že zdravotne postihnuté osoby sú stigmatizované obrazovým varovaním používaným na tabakových výrobkoch

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  1487/2016/EIS
    Otvorené dňa 11.7.2017 - Rozhodnutie z dňa 11.7.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Vec sa týkala odpovede Európskej komisie na sťažnosť, v ktorej sa tvrdí, že zdravotne postihnuté osoby sú stigmatizované obrazovým varovaním používaným na tabakových výrobkoch

Sťažovateľ, Ombudsman pre sociálne záležitosti a vedúci antidiskriminačného úradu Šlezvicka-Holštajnska v Nemecku, tvrdil, že fotografia, na ktorej je znázornená osoba na invalidnom vozíku spolu s textom „fajčenie spôsobuje mŕtvicu a zdravotné postihnutie“, zobrazuje ľudí so zdravotným postihnutím v zlom svetle. Predmetný obrázok je jedným zo škály takýchto obrázkov, ktoré poskytla Komisia.

Komisia objasnila, že účelom daných obrázkov je informovať ľudí o rizikách fajčenia. Dodala, že obrázky boli vybrané na základe veľmi prísneho výberového konania.

Ombudsmanka túto vec prešetrila a zistila, že objasnenie Komisie je celkovo opodstatnené. Rozhodla preto, že v tejto fáze nie je odôvodnené ďalšie zisťovanie vo veci sťažnosti. Takisto však chápe, že uverejnenie takýchto obrázkov môže byť vnímané negatívne osobami so zdravotným postihnutím a organizáciami, ktoré ich zastupujú. V súlade s tým sa ombudsmanka domnieva, že do budúcnosti a s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu rovnováhu v rôznych predmetných záujmoch by bolo užitočné viesť konzultácie s príslušnými skupinami občianskej spoločnosti o výbere citlivých obrázkov pred ich zverejnením.