• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia európskej ombudsmanky, v ktorom sa stanovujú návrhy vyplývajúce zo strategického vyšetrovania OI/6/2016/AB týkajúceho sa osobitných poradcov Európskej komisie

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  OI/6/2016/AB
    Otvorené dňa 26.5.2016 - Rozhodnutie z dňa 16.6.2017
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

V rámci tohto strategického vyšetrovania sa preskúmali pravidlá a postupy Európskej komisie na zabezpečenie toho, aby osobitní poradcovia nemali konflikty záujmu.

Komisia vymenúva osobitných poradcov, aby na čiastočný úväzok poskytovali komisárom poradenstvo v oblasti politiky. Keďže mnohí osobitní poradcovia budú počas svojho funkčného obdobia naďalej pracovať aj mimo Komisie, sú potrebné dôsledné pravidlá a postupy, aby sa zabezpečilo, že medzi týmito externými činnosťami a ich prácou ako osobitných poradcov nevzniknú konflikty záujmov. Je to dôležité najmä vzhľadom na veľké možnosti osobitných poradcov, pokiaľ ide o úroveň prístupu, ako aj vplyv, ktorý môžu vyvíjať.

Ombudsmanka vyjadruje pochvalu Komisii za procedurálne zlepšenia, ktoré Komisia vykonala z vlastnej iniciatívy na riešenie určitých otázok. Vyjadruje tiež spokojnosť, že Komisia pozitívne reagovala na viacero jej návrhov podaných v rámci vyšetrovania. Ombudsmanka na konci tohto vyšetrovania dospela k záveru, že Komisia by mohla ďalej posilniť postupy vo viacerých ohľadoch. Patrí sem: prijatie proaktívnejšieho prístupu k hodnoteniu konfliktov záujmu, využívanie účinnejších „zmierňujúcich opatrení“ pri riešení vznikajúcich rizík a zlepšenie prístupu občanov k informáciám o osobitných poradcoch.

Ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie tým, že predložila Komisii desať návrhov.