• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
 Verejná konzultácia o stratégii európskeho ombudsmana V ústrety roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Údajné neprijatie vhodných opatrení na riešenie zvýšenej úmrtnosti včiel

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  512/2012/BEH
    Otvorené dňa 28.3.2012 - Rozhodnutie z dňa 2.10.2012
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia
  • Oblasť (Oblasti) práva :  Poľnohospodárstvo
  • Typy údajného nesprávneho úradného postupu – (i) porušenie predpisov alebo (ii) porušenie povinností, ktoré sa týkajú :  Zákonnosť (nesprávne použitie hmotných a / alebo procesných pravidiel) [Článok 4 EKDSP]
  • Predmet(y) :  Inštitucionálne, politické záležitosti a iné
Bee
Autor:
Autorské práva: Stocklib ©

Zhrnutie rozhodnutia o sťažnosti 512/2012/BEH na Európsku komisiu

Komisia schválila používanie niekoľkých insekticídov, známych ako neonikotinoidy, určených na ochranu rastlín. V príslušnom nariadení sa ustanovuje proces revízie, ktorý sa týka povolenia látok, v prípade, že na základe nových vedeckých dôkazov sa zistí, že tieto látky už nespĺňajú kritériá na udelenie povolenia, napríklad preto, že predstavujú hrozbu pre zdravie zvierat.

V marci 2012 sa člen úradu ombudsmana v Rakúsku obrátil na Európskeho ombudsmana a poukázal na to, že z pozorovaní včelárov, ako aj z nových vedeckých dôkazov, vyplýva, že niektoré neonikotinoidy spôsobili v posledných rokoch zvýšenú mieru úmrtnosti včiel. Na základe týchto informácií sa sťažovateľ domnieval, že napriek dostupnosti nových vedeckých dôkazov, Komisia nepodnikla primerané opatrenia na riešenie otázky úmrtnosti včiel, ktorá súvisí s používaním určitých neonikotinoidov. Sťažovateľ požadoval, aby Komisia prijala primerané opatrenia na riešenie úmrtnosti včiel.

Vo svojom stanovisku Komisia v podstate uznala, že pozorne monitorovala nový vedecký vývoj a v apríli 2012 začala celkovú revíziu hodnotenia rizík všetkých neonikotinoidov pre včely, ktorú vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Komisia ešte dodala, že ukončenie hodnotenia úradom EFSA sa predpokladá do 31. decembra 2012. Sťažovateľ vo svojich pripomienkach uvítal rozhodnutie Komisie o začatí revízie a vyjadril svoje presvedčenie, že sa v súvislosti so závažnou otázkou úmrtnosti včiel podarí dosiahnuť pozitívny výsledok. Takisto požiadal ombudsmana, aby ho informoval o výsledku postupu revízie.

Vzhľadom na opatrenia, ktoré prijala Komisia a ktorých súčasťou je aj začatie revízie, a vzhľadom na pripomienky, ktoré predložil sťažovateľ, ombudsman dospel k záveru, že Komisia vyriešila sťažnosť k spokojnosti sťažovateľa, a preto prípad uzavrel. Zároveň požiadal Komisiu, aby ho do 31. marca 2013 informovala o výsledku revízie.