• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
 Verejná konzultácia o stratégii európskeho ombudsmana V ústrety roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Osobitné správy

Ak inštitúcia alebo orgán Spoločenstva neposkytne uspokojivú odpoveď na navrhnuté odporúčanie, ombudsman môže poslať Európskemu parlamentu osobitnú správu. Osobitná správa môže obsahovať odporúčania.

Osobitné správy z 2017

Nenájdené žiadne dokumenty.