• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Odporúčania

Ak ombudsman počas vyšetrovania zistí, že sa v prípade vyskytol nesprávny úradný postup, informuje dotknutú inštitúciu alebo orgán a v prípade potreby navrhne odporúčanie. Dotknutá inštitúcia alebo orgán pošle do troch mesiacov na požiadanie ombudsmanovi podrobné stanovisko k návrhu odporúčania. Návrh odporúčaní je bežne dostupný v angličtine a v jazyku sťažnosti.

Odporúčania z 2018